O Fundacji

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY
została ustanowiona przez prof. dr hab. Pawła Piątkiewicza i dr medycyny Leszka Walasika
aktem notarialnym z dnia 10 września 2012 r.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju prewencji, diagnostyki i leczenia cukrzycy
oraz jej powikłań naczyniowych i onkologicznych, wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa.