Programy edukacyjne

Program adresowany jest do lekarzy diabetologów, lekarzy internistów oraz lekarzy POZ, a swoim zasięgiem obejmuje obszar Mazowsza.

Mazowiecki Program Edukacji Diabetologicznej został zainicjowany i jest organizowany przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Prewencji i Leczenia Cukrzycy pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Pawła Piątkiewicza

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: edukacjadiabetologiczna.pl